ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Сдружение

Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО

ЛАРГО е неправителствена организация, учредена през 2007 г. в град Кюстендил. Наименованието на обединението е избрано, съобразявайки се с две неща: смисъла на френската дума "ларго" (широко, т.е без ограничение членство) и абревиатурата от името на сдружението.
Image
Image
Image
Image
Image

Пътят на гражданската организация Ларго към един по-различен и по-добър свят на ромите определя същността му.

І. Сдружение ЛАРГО е автентична гражданска организация, базирана в ромския квартал „Изток” на Кюстендил. ЛАРГО мобилизира вътрешните ресурси на самата ромска общност и търси партньорска подкрепа, за да инициира промяна – за да овласти безсилните, за да озвучи гласовете на немите, за да приеме отхвърлените и вдъхнови обезнадеждените.

ІІ. Сдружение  ЛАРГО работи активно за:

1) подобряване на здравния статус на жителите на страната;

2) осигуряване на достъп до пълноценно образование за всички деца и младежи;

3) насърчаване на инициативността и предприемачеството;

4) развитие на гражданска култура на участие, включване и поемане на отговорност.

5) инициативи за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество

ІІІ. ЛАРГО участва активно в различни национални, регионални и международни мрежи и коалиции, насочени към подкрепа на най-уязвимите групи, застрашени от социално изключване, независимо от техния етнически произход, религиозни или политически убеждения.

Управителен съвет

Председател на Управителния съвет; Социален педагог
Председател на Управителния съвет; Социален педагогChairman of the Board; Social educator
Член на Управителния съвет; Учител
Член на Управителния съвет; УчителMember of the Management Board; Teacher
Член на УС; Социален педагог
Член на УС; Социален педагогMember of the Management Board; Social educator
Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 3 guests and no members online