ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Ромската жена е ...

header largo dream

Photo Voice пътуваща изложба на женски застъпнически клубове по проект „Имам една мечта“

04 януари 2024 година

 

Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните  ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност /Кюстендил, Ракитово, Радомир, с. Ковачево, Ботевград, Дупница/. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна-  медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор, фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

 

Изложбата може да бъде видяна в следните градове:

 

Ботевград - 9-15.01.2024 , откриване 11,00 ч, зала „Хетеротопии“, Община Ботевград, площад "Освобождение" 13

Радомир - 18 - 26.01.2024,  ОУ “ Христо Смирненски”, ул."Братя Миленкови" № 28

Ракитово - 30.01- 6.2.2024,  Център за работа с деца и родители, ул. "Вела Пеева" 48

Дупница - 12-20.2.2024 

Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“.

izlojba 1024

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Застъпничество

header largo dream

02 януари 2024 година

 

     По време на проведената на 4 и 5 ноември Втора национална среща на представители на ромски женски клубове, участничките представиха презентации на застъпническите си  кампании в 6 населени места: Дупница, Радомир, Ботевград, Кюстендил, Ракитово и в с. Ковачево, общ. Септември.

    Темите на кампаниите са в сферата на опазване на околната среда, екологията, овластяване на ромските жени, здравеопазване, образование, култура.

    Застъпничеството е организиран опит за промяна на политиката, практиката и /или нагласите, чрез представяне на доказателства и аргументи за това как и защо трябва да се случи промяната. В сърцето на застъпничеството е предположението, че промяната може да стане, чрез изграждане на осведоменост, представяне на доказателства и аргументи защо промяната трябва да се случи, и ангажиране на хората, които имат правомощия да направят тези промени.

    Това е стратегически, планиран и неформален начин да се повлияе на вземащите решения.

    Застъпническите кампании са от голямо значение за формиране на умения за отстояване на гражданска позиция и защита на обществено значими каузи.Участничките в застъпническите кампации  споделят, че след осъществяването им се чувстват по-уверени, силни и мотивирани да говорят пред публика, да презентират и създават умения за  застъпничество.

 

Кампания гр. Ракитово:

 

rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-

 

Кампания гр. Радомир:

 

radomir
radomir

 

Кампания с. Ковачево:

 

-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-

 

Кампания гр. Дупница:

 

dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza

 

Кампания гр. Кюстендил:

 

-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-

 

Кампания гр.Ботевград:

 

botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad

 

Застъпническите кампании са реализирани в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Застъпнически кампании на шест ромски женски клуба в шест населени места, защитаващи правата и интересите на ромките жени у нас

header largo dream

13 ноември 2023 година

 

     Шест застъпнически кампании са в процес на изпълнение в градовете Дупница, Радомир, Ботевград, Кюстендил, Ракитово и в с. Ковачево, общ. Септември. Общото между тях е, че представят проактвното гражданско поведение на местни жители от ромски квартали в шест населени места, които проявяват грижа и отговорност към подобряването на живота на своите местни общности. В рамките на тази дейност е приложен иновативният метод за овластяване чрез директно застъпничество, което е и главната цел на проект Имам една мечта.

     Целта на кампанията в гр. Ракитово е да се представи позитивният образ на ромската жена, чрез популяризиране на традиционни ромски занаяти, бит и култура, като противовес на преобладаващите негативни нагласи и натрупани стереотипи към ромските жени от страна на обществото, езикът на омразата в медиите и публичното пространство и ниската самооценка на ромските жени и липса на увереност в собствените си възможности. След проведената клубна среща с участниците  клуба и запознаване с целите и задачите на кампанията, са изработени  рисунки на ромска тематика, събрани на снимки за пътуващата изложба, както и са изработени различни красиви ръчни изделия от жените като подготовка на изложбата. Не на последно място са подготвени и представени ромски кулинарни ястия, характерни за кухнята на ромите. Кулминацията на кампанията е проведената Вечер на ромската жена, на която са представени ръчните изделия, ромските кулинарни ястия, направена е презентация на ролята на ромската жена, значението на традиционните ромски празници, бит и култура, и е проведена дискусия за позитивния образ на ромската жена с участието на местни жители.

Кампания гр. Ракитово:

 

rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-

 

     В гр. Радомир участниците от женски клуб Мечти на високи токчета избраха за тема на своята застъпническа кампания силно наболял проблем в ромския квартал, а именно - изграждане на изкуствени неравности/ легнали полицаи/ на главната улица, налагащо се поради шофиране на определени участъци от кварта в гр. Радомир с несъобразена скорост. За подкрепа участниците са се обърнали и са привлекли местните граждани, съседи, потърпевши и несъгласни с движението на кръстопътя на ул. Радомирска 25 и ул. ул. Хайдут Миленко, като са потърсили съдействие от Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. За осъществяване на кампанията участниците са информирали местната общност, направили са детайлно проучване на проблема, планирали са кампанията и са изготвили и подали молба към Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. Предстои обсъждане на общинския бюджет, в които да се заложи такъв разход, заснемане на терена от инженерен екип на Община Радомир и преминаване към изграждане на необходимите изкуствени неравности/ легнали полицаи/.

Кампания гр. Радомир:

 

radomir
radomir

 

     В с. Ковачево местният координатор е заложил на почистване на местния парк, както и на организиране на клуб за взаимопомощ в образованието на участниците, повечето от които са ученици в гимназиална степен на образование - а именно подпомагане в подготовката на учебния материал на членове на женския клуб, имащи затруднения в учебния процес.

Кампанията на участниците от женски клуб Вяра, Надежда и Любов, общ. Ботевград, е насочена към овластяването на ромската жена и цели да насърчи жените да заемат проактивна позиция относно решаването на важните житейски въпроси, касаещи образование, развитие, брак, семейство, семейно планиране, грижа за себе и за семейството, повече самоувереност и повишаване на самочувствието. Екипът на кампанията залага на общи усилия и екипна работа на женския клуб, с цел позитивното послание да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна. За тази цел популяризират добри примери на успели жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. В рамките на застъпническата кампания се предвижда освен провеждането на редовните клубни сбирки, и изработка на малки декоративни предмети от глина и отливане на свещи.

Кампания с. Ковачево:

 

-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-

 

     Участничките от клуба в Дупница, също като колежките от с. Ковачево, са заложили на организиране и осъществяване на акция по почистването на кв.Каваклия, гр. Дупница. Крайната цел е да демонстрират грижа към околната среда, да дадат добър пример и да станат модел на подражание с поддържането на чистота на квартала си, и да възпитат отговорност и активно гражданско поколение в по - младите поколения. Идеята на женския клуб е идващото поколение да е по- отговорно и да се стреми да опазва околната среда. След края на акцията са разпространени правила за опазване чистотата на квартала - използване на торбички за многократно ползване /хартиени или платнени/, забрана за изхвърляне на отпадъци на улицата, събираме разделно събиране на боклук и неговото депониране на обозначените места, почистване на замърсените улици в квартала. Наред с успеха на акцията участниците не премълчават и проблемите, с които са се сблъскали - малкия брой желаещи жители да се включат в кампанията и незаинтересованост и не получаване на съдействие от местните власти.

Кампания гр. Дупница:

 

dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza

 

     В град Кюстендил застъпническата кампания се проведе под формата на изложба "Ромската жена е....", открита на 15 октомври 2023 в Общински драматичен театър, Кюстендил. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател на женски клуб към Сдружение ЛАРГО, Сашо Ковачев - председател на Сдружение ЛАРГО и д-р Венелин Стойчев експерт застъпничество. Фоайето на театъра събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проекта.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата, решена във формат "фото войс" разкрива множеството лица на успялата ромска жена предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

Кампания гр. Кюстендил:

 

-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-

 

     Застъпническата кампания на женски клуб “Вяра, Надежда и Любов”, общ. Ботевград е насочена  към ромската жена. Все по-често срещаме млади момичета от ромски произход, които в крехка възраст отпадат от системата на образованието и встъпват в брак. В стремежа си да се грижат  за другите, да бъдат добри майки и съпруги, не забелязват как тежестта на семейния живот води до неглижиране към себе си, ниско самочувствие, неувереност, липса на мечти и “живот по навик”.

Затова  кампанията е насочена към овластяването на ромската жена и цели популяризиране на добри примери на жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. Вярвайки, че този наболял проблем, който засяга ромската общност, може с общи усилия и екипна работа на женския клуб да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна.

Кампания гр.Ботевград:

 

botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad

 

Застъпническите кампании са реализирани в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Втора национална среща на представители на ромски женски клубове - 4-5 ноември 2023, гр. Банско

header largo dream

06 ноември 2023 година

 

На 4 и 5 ноември 2023 г. в гр. Банско се проведе Втора национална среща на представители на ромски женски клубове и планиране и анализ на застъпнически кампании в 6 населени места.

В продължение на два дни участниците от шестте клуба представиха, анализираха, обмениха положителен опит и разискваха планирането, изграждането, реализирането и текущото състояние на застъпническите кампании в градовете Дупница, Ботевград, Ракитово, Кюстендил, Радомир и с. Ковачево, общ. Септември, а също така и получиха обратна връзка и насоки относно планираните кампании, успехите и трудностите по тяхното планиране и изпълнение.  

Темите на кампаниите са в сферата на опазване на околната среда, екологията, овластяване на ромските жени, здравеопазване, образование, култура. Участниците от различните градове успяха да споделят за успехите, трудностите и предизвикателствата при планирането и изпълнението на кампаниите, а така също и очертаха техните виждания за бъдещето на клубовете и клубната дейност през 2024 г.  По време на срещата бяха представени и трите репортажа на Сдружение ЛАРГО на тема образование, ранни бракове и овластяване на ромската жена, а така също и видеообращение на Марте Тайлър Бю- експерт застъпничество към Център за равнопоставеност и разнообразие КУН  – Норвегия – партньор в изпълнението на проекта от норвежка страна. 

Срещата е реализирана в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Снимки от събитието:

 

srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06
srehsta 2023-11-06

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Покана - Втора национална среща на представители на ромски женски клубове

header largo dream

Photo Voice изложба на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО - Кюстендил.

25 октомври 2023 година

 

На 4 и 5 ноември 2023 г. в гр. Банско ще се проведе Втора национална среща на представители на ромски женски клубове и планиране и анализ на застъпнически кампании в 6 населени места.

Срещата ще е посветена на преглед, анализ и обсъждане на планирани застъпнически кампании в сферата на околната среда, овластяване на ромските жени, здравеопазване, образоване. По време на срещата ще бъдат обсъдени в детайли етапите на изпълнението им и предстоящи дейности по градове до края на изпълнението на проекта. Участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, с. Ковачево, Кюстендил, Радомир и Ботевград ще имат възможността да обменят опит относно планирането, комуникирането, изграждането и изпълнението на застъпническите кампании по градове, а така също да получат обратна връзка и насоки относно планираните кампании, успехите и трудностите по тяхното планиране и изпълнение.  Приложена е програмата на срещата.

 

Срещата е реализирана в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Покана за събитието:

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Ромската жена е ....

header largo dream

Photo Voice изложба на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО - Кюстендил.

15 октомври 2023 година

 

Днес в 11.30 ч. беше открита изложба Photo Voice на женски застъпнически клуб към Сдружение ЛАРГО „Ромската жена е ....“. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател, женски клуб, Сашо Ковачев – председател и д-р Венелин Стойчев – експерт застъпничество към към Сдружение „ЛАРГО“. Фоайето на Общински драматичен театър, Кюстендил събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проект „Имам една мечта“.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се  вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата разкрива множеството лица на успялата ромска жена – предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните  ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

 

Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клуб към Сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“, и може да бъде разгледана във фоайето на Общински драматичен театър, Кюстендил, до края на м. Октомври 2023.

 

За повече информация и контакт:

Ани Ковачева, председател, женски клуб към Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.  0899 033206

 

Постер за събитието:

-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
-10-15-
Photo-Voice-exhibition-of-the-Womens-Advocacy-Club-Poster-2-edited

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 36 за месеца - 1254 общо - 23370

Currently are 4 guests and no members online