ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

ЛАРГО - Информационен подсайт

Проект „Имам една мечта“Гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество.

ЗА ПРОЕКТАЗА КОНТАКТИ

ЛАРГО - Информационен подсайт

Проект „Имам една мечта“Сдружение ЛАРГО е гражданска организация, базирана в ромския квартал „Изток” на Кюстендил..

ЗА ПРОЕКТАЗА КОНТАКТИ

ЛАРГО - Информационен подсайт

Проект „Имам една мечта“изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

ЗА ПРОЕКТАЗА КОНТАКТИ
 • 01
  Проект „Имам една мечта“Гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество.
  ЛАРГО - Информационен подсайт
 • 02
  Проект „Имам една мечта“Сдружение ЛАРГО е гражданска организация, базирана в ромския квартал „Изток” на Кюстендил..
  ЛАРГО - Информационен подсайт
 • 03
  Проект „Имам една мечта“изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
  ЛАРГО - Информационен подсайт
Image
ACF
Image
LARGO
Image
kun
Image

Повече за проекта

Продължителност30месеца

 • 2022
 •  
 • 2024


Проектът на Ларго и КУН е с продължителност 30 месеца и ще се изпълнява в шест града в страната.
Цели се да бъдат обхванати около 25 хиляди души, сред които 10 хиляди роми.
Дейностите по проекта предвиждат обучение на ромски жени за личностно развитие и застъпнически кампании.
Фонд Активни граждани България

Фонд Активни граждани България


Проект ACF/709 се изпълнява в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Повече за ACF
Проект ACF/709

Проект ACF/709 "Имам една мечта"

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО с финансовата подкрепа в размер на 142 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
     Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity –
Норвегия.

Следете новините по проекта тук

Партньорство

Проекта се реализиеа от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity –
Норвегия
Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО
KUN Centre for Equality and Diversity

Желаете да се включите?

Ако проекта „Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“ Ви е заинтересувала и искате да помогнете за реализацията му не се колебайте да се свържете с нас!
Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 82 за месеца - 2175 общо - 35284

Currently are one guest and no members online