ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Проект "Имам една мечта"

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Проект
Имам една мечта
(гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)

Oрганизация: Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Населено място: гр. Кюстендил
Пощенски код: 2500
град Кюстендил,ул. "Буревестник" -4
Партньори:
KUN Centre for Equality and Diversity, Норвегия.

Параметри на проекта

Име на проект: Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички
 
Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти
 
Сума по договор: 142465.20 (EUR)

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Image
0
Месеца
Проектът на Ларго и КУН е със срок на изпълнение 30 месеца и ще се реализира в шест града в страната.
Image
0
Двама партньори
Сдружение Либерална алтернатива за ромски граждански съюз – LARGO в партньорство с KUM център за равенство и многообразие – Норвегия
Image
0
Цели на този проект
Проектът има за цел да достигне до около 25 000 души, включително 10 000 роми. Дейностите по проекта включват обучение на ромски жени за личностно развитие и застъпнически кампании.

Какви са нашите цели

Image
1) Каква е първата ви асоциация, когато чуете „ранни бракове”, „деца раждат деца”, „отпадане от училище”, „неграмотност”, или „злоупотребата с деца за просия, кражби и проституция”?
Да, „циганките”. Дори и зад маската на политическата коректност да ги наричат „ромки”, много хора смятат, че ромските жени сами са си виновни за ситуацията, в която се намират, защото „раждат по много деца”, „женят се малки”, „мързеливи са”. Но проблемът е, че ромските момичета и жени се въртят в омагьосания кръг на една социализация, която не ги зачита като личности, като субекти на житейски планове и човешка воля. Ромските момичета и жени са двойно дискриминирани и под похлупака на ромската тема обществото остава глухо за техните проблеми, надежди и мечти.
2) Ето защо „Имам една мечта” цели с подкрепата на партньорите от Норвегия да апробира, приложи и разпространи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез застъпничество, което е базирано на:
а) развитие на личностни умения и самоувереност и
б) прилагане на иновативни норвежки модели за директно застъпничество чрез изкуство и култура.
3) Настоящият проект е изправен пред задачата а) да изгради вътрешна (ромските общности) и външна (общественото мнение) среда, която да зачита ромската жена като личност и в същото време б) да даде инструменти на ромските жени да се отстояват като субекти, които могат да се борят за правата, интересите и мечтите си. Проектът ще разреши тази задача чрез иновативните методи за овластяване чрез директно застъпничество.
Image

4) Проектът се изпълнява в партньорство с норвежката НПО КУН. КУН имат огромен опит в овластяването на уязвими социални групи и са отдадени на каузата за защита на правата на жените и малцинствата. Ето защо те ще участват в:
а) изследванията по проекта чрез проучване на добри практики за овластяване;
б) обученията за изграждане на самоувереност у ромските жени и в) семинари и клубове за застъпничество чрез изкуство, фолклор и делиберативни обсъждания.
Информационната кампания на проекта ще достигне до поне 25 000 души от обществото и до поне 5 000 роми; иновативните методи за овластяване чрез застъпничество ще се апробират в 6 града; 60 ромски жени ще развият личностни умения и знания за овластяване чрез застъпничество; ще бъдат проведени 6 застъпнически кампании.

Хронология на проекта

30 септември 2021

Начало на проекта

30 септември 2021

21 март, 2022

Начало на дейностите по проекта

31 декември 2022

Завършване на първия етап

31 декември 2022

31 март, 2024

Окончателно приключване на проекта

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 2 guests and no members online