ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Сдружение "Ларго" ще проведе обществена дискусия по проект "Имам една мечта" в град Кюстендил

На 18 ноември (петък), Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил организира обществена дискусия по проект "Имам една мечта". Тя ще се проведе в град Кюстендил, от 14:00 часа, в сградата на НТС, зала 2.

Каним ви да отразите дискусията в медията, която представлявате. Проектът "Имам една мечта" има за цел да оцени, приложи и разпространи с подкрепата на своите норвежки партньори нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез застъпничество, базирано на развитие на лични умения и самочувствие и прилагане на иновативни норвежки модели за пряко застъпничество чрез методите на изкуството и културата.

Проектът цели да създаде среда, демонстрираща уважение към ромските жени като личности и в същото време да им предостави инструменти, за да отстояват себе си като субекти, които могат да се борят за своите права, интереси и мечти. Проектът ще реши тази задача посредством иновативни методи за овластяване чрез пряко застъпничество.

 "Имам една мечта" се реализира съвместно с норвежката неправителствена организация KUN, които имат голям опит в овластяването на уязвимите социални групи и са отдадени на каузата за защита на правата на жените и малцинствата.

Проектът ще се изпълнява в шест града с ромски общности в България - Кюстендил, Дупница, Благоевград, Радомир, Ракитово и Ботевград. Избрахме тъкмо тази градове, заради ярките прояви на ромски активизъм в тях по някои от най-важните теми, които засягат благополучието на ромските общности – майчино и детско здраве, образование, политики за социално включване. В продължение на 30 месеца са предвидени провеждане на проучвания за ситуцията на ромските жени у нас и в Норвегия, провеждането на дискусии, създаването на шест женски клуба, информационна обществена кампания и обучения за ромски активистки.

Целта на срещата в Радомир е запознаване с екипа, целите и предвидените дейности на проекта, представяне на резултати от проучванията на проблемите, предизвикателствата и възможностите пред ромските жени в България, в ЕС и в Норвегия, както и провеждане на обсъждане за ромски женски клубове.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 10 за месеца - 810 общо - 15696

Currently are 2 guests and no members online