ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Застъпнически кампании на шест ромски женски клуба в шест населени места, защитаващи правата и интересите на ромките жени у нас

header largo dream

13 ноември 2023 година

 

     Шест застъпнически кампании са в процес на изпълнение в градовете Дупница, Радомир, Ботевград, Кюстендил, Ракитово и в с. Ковачево, общ. Септември. Общото между тях е, че представят проактвното гражданско поведение на местни жители от ромски квартали в шест населени места, които проявяват грижа и отговорност към подобряването на живота на своите местни общности. В рамките на тази дейност е приложен иновативният метод за овластяване чрез директно застъпничество, което е и главната цел на проект Имам една мечта.

     Целта на кампанията в гр. Ракитово е да се представи позитивният образ на ромската жена, чрез популяризиране на традиционни ромски занаяти, бит и култура, като противовес на преобладаващите негативни нагласи и натрупани стереотипи към ромските жени от страна на обществото, езикът на омразата в медиите и публичното пространство и ниската самооценка на ромските жени и липса на увереност в собствените си възможности. След проведената клубна среща с участниците  клуба и запознаване с целите и задачите на кампанията, са изработени  рисунки на ромска тематика, събрани на снимки за пътуващата изложба, както и са изработени различни красиви ръчни изделия от жените като подготовка на изложбата. Не на последно място са подготвени и представени ромски кулинарни ястия, характерни за кухнята на ромите. Кулминацията на кампанията е проведената Вечер на ромската жена, на която са представени ръчните изделия, ромските кулинарни ястия, направена е презентация на ролята на ромската жена, значението на традиционните ромски празници, бит и култура, и е проведена дискусия за позитивния образ на ромската жена с участието на местни жители.

Кампания гр. Ракитово:

 

rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-
rakitovo-

 

     В гр. Радомир участниците от женски клуб Мечти на високи токчета избраха за тема на своята застъпническа кампания силно наболял проблем в ромския квартал, а именно - изграждане на изкуствени неравности/ легнали полицаи/ на главната улица, налагащо се поради шофиране на определени участъци от кварта в гр. Радомир с несъобразена скорост. За подкрепа участниците са се обърнали и са привлекли местните граждани, съседи, потърпевши и несъгласни с движението на кръстопътя на ул. Радомирска 25 и ул. ул. Хайдут Миленко, като са потърсили съдействие от Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. За осъществяване на кампанията участниците са информирали местната общност, направили са детайлно проучване на проблема, планирали са кампанията и са изготвили и подали молба към Община Радомир и Районно управление на МВР- гр. Радомир. Предстои обсъждане на общинския бюджет, в които да се заложи такъв разход, заснемане на терена от инженерен екип на Община Радомир и преминаване към изграждане на необходимите изкуствени неравности/ легнали полицаи/.

Кампания гр. Радомир:

 

radomir
radomir

 

     В с. Ковачево местният координатор е заложил на почистване на местния парк, както и на организиране на клуб за взаимопомощ в образованието на участниците, повечето от които са ученици в гимназиална степен на образование - а именно подпомагане в подготовката на учебния материал на членове на женския клуб, имащи затруднения в учебния процес.

Кампанията на участниците от женски клуб Вяра, Надежда и Любов, общ. Ботевград, е насочена към овластяването на ромската жена и цели да насърчи жените да заемат проактивна позиция относно решаването на важните житейски въпроси, касаещи образование, развитие, брак, семейство, семейно планиране, грижа за себе и за семейството, повече самоувереност и повишаване на самочувствието. Екипът на кампанията залага на общи усилия и екипна работа на женския клуб, с цел позитивното послание да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна. За тази цел популяризират добри примери на успели жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. В рамките на застъпническата кампания се предвижда освен провеждането на редовните клубни сбирки, и изработка на малки декоративни предмети от глина и отливане на свещи.

Кампания с. Ковачево:

 

-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-
-11-13-kovachevo-

 

     Участничките от клуба в Дупница, също като колежките от с. Ковачево, са заложили на организиране и осъществяване на акция по почистването на кв.Каваклия, гр. Дупница. Крайната цел е да демонстрират грижа към околната среда, да дадат добър пример и да станат модел на подражание с поддържането на чистота на квартала си, и да възпитат отговорност и активно гражданско поколение в по - младите поколения. Идеята на женския клуб е идващото поколение да е по- отговорно и да се стреми да опазва околната среда. След края на акцията са разпространени правила за опазване чистотата на квартала - използване на торбички за многократно ползване /хартиени или платнени/, забрана за изхвърляне на отпадъци на улицата, събираме разделно събиране на боклук и неговото депониране на обозначените места, почистване на замърсените улици в квартала. Наред с успеха на акцията участниците не премълчават и проблемите, с които са се сблъскали - малкия брой желаещи жители да се включат в кампанията и незаинтересованост и не получаване на съдействие от местните власти.

Кампания гр. Дупница:

 

dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza
dupnitza

 

     В град Кюстендил застъпническата кампания се проведе под формата на изложба "Ромската жена е....", открита на 15 октомври 2023 в Общински драматичен театър, Кюстендил. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател на женски клуб към Сдружение ЛАРГО, Сашо Ковачев - председател на Сдружение ЛАРГО и д-р Венелин Стойчев експерт застъпничество. Фоайето на театъра събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проекта.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата, решена във формат "фото войс" разкрива множеството лица на успялата ромска жена предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

Кампания гр. Кюстендил:

 

-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-
-11-13-kyustendil-

 

     Застъпническата кампания на женски клуб “Вяра, Надежда и Любов”, общ. Ботевград е насочена  към ромската жена. Все по-често срещаме млади момичета от ромски произход, които в крехка възраст отпадат от системата на образованието и встъпват в брак. В стремежа си да се грижат  за другите, да бъдат добри майки и съпруги, не забелязват как тежестта на семейния живот води до неглижиране към себе си, ниско самочувствие, неувереност, липса на мечти и “живот по навик”.

Затова  кампанията е насочена към овластяването на ромската жена и цели популяризиране на добри примери на жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. Вярвайки, че този наболял проблем, който засяга ромската общност, може с общи усилия и екипна работа на женския клуб да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна.

Кампания гр.Ботевград:

 

botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad
botevgrad

 

Застъпническите кампании са реализирани в рамките на проект „Имам една мечта“, изпълняван от Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил в сътрудничество със Сдружение КУН – Норвегия, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

 

За повече информация и контакт: Сашо Ковачев, Сдружение „ЛАРГО“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 1 за месеца - 1560 общо - 27400

Currently are 3 guests and no members online