ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Национална среща на женските ромски клубове от страната

header largo dream

11 юли 2023 година

 n sr bansko 01На 8 и 9 юли 2023 година в град Банско се проведе Национална среща на женските ромски клубове от страната, организирана от Сдружение "ЛАРГО" - Кюстендил във връзка с изпълнението на проект "Имам една мечта".
По време на срещата участничките, имаха възможността да се запознаят и обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им.
Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии за градовете - Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево. 

 

 

n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
 

   

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 2 за месеца - 2178 общо - 35287

Currently are 3 guests and no members online