ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

"Обучения на ромски жени за личностно развитие и директно застъпничество"

header largo dream

12 юни 2023 година

risuvam 09Сдружение "ЛАРГО" – гр. Кюстендил проведе три поредни обучения по проект „Имам една мечта" в изпълнение на Дейност 7 - "Обучения на ромски жени за личностно развитие и директно застъпничество", в градовете: Кюстендил, Дупница, Радомир, Ракитово, Ботевград и село Ковачево, община Септември.

Целта на обученията е изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании.
Обучителите: Ирина Недева, Ширин Ходжева и Миглена Йорданова успяха да поставят основите за развитие на умения за сформиране на екип, работа по групи, говорене пред аудитория и развиване на застъпнически кампании и местни инициативи.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-
risuvam-

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 82 за месеца - 2175 общо - 35284

Currently are 2 guests and no members online