ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на своите мечти

“Мечтая за свят, в който изразът “първата жена във” вече няма да съществува, защото жените ще имат еднаква репрезентация навсякъде” – Ани Ковачева, доброволец на Сдружение „Ларго“.

 Кои са някои от предизвикателствата пред момичетата и жените от ромски произход и за приносът на Сдружение „Ларго“ към разрешаването им, изгледайте видеото.

 feature-beauty-dreams

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 7 guests and no members online