ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

ПОКАНА Национална среща на представители на ромски женски клубове

  • Upcoming Event Date: 8 -9 юли 2023

header largo dream

03 юли 2023 година

8 -9 юли 2023, хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог

Сдружение ЛАРГО организира Национална среща на представители на ромски женски клубове по проект проект ACF 709 “Имам една мечта”, която ще се състои на 8 и 9 юли 2023, събота и неделя, в хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог.

Срещата ще е посветена на това, участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, Септември, Кюстендил, Радомир и Ботевград да се запознаят, да обменят опит относно изграждането и функционирането, и

осъществената дейност на мрежата от женски клубове, обратна връзка от преминатите обучения; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете, успехите и трудностите на им.

Ще обсъдим и ще планираме заедно следващите конкретни оставащи дейности по по проект „Имам една мечта“ до края на изпълнението му.

Програма

8 юли 2023, събота

10,00-10,30 – Пристигане, регистрация

10,30-11,30 – Откриване на срещата.

11,30-12,00 – кафе пауза

12,00 -13,30 - Изграждане на мрежа от женски ромски клубове и обучения – обратна връзка от обученията; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете /сформиране, формат, клубно функциониране, теми, членове, трудности, предизвикателства, успехи, проблеми/.

13.30-14.30 – Обедна пауза

14,30 -15,30 - Свършеното дотук по проекта. Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на следващи конкретни оставащи дейности по проекта до края на изпълнението му. Развитие на клубовете след приключването на проекта.

15,30 -16,00 - кафе пауза

16,00 -17,00 – Видео послание от Сдружение КУН, Норвегия на тема “Визуално застъпничество” – методи, подходи и опит на партньора. Обсъждане и брейнсторминг за идеи за прилагане в работата на клубовете.

Работа по казуси на тема застъпничество.

17,00 - 19,00 – свободно време

19,00 - 20,30 – вечеря

9 юли 2023, неделя

Закуска

09,30 - 11,30 – Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на застъпнически кампании. Работа по малки групи за обсъждане на идеи. Планове за реализация на застъпнически кампании – нужди, ресурси, кампания за

осведомяване. Обобщение и завършване.

12,00 - кетъринг и отпътуване

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 34 за месеца - 370 общо - 19318

Currently are 2 guests and no members online