ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Сдружение "Ларго" проведе консултативни срещи с младежи в градовете Дупница и Радомир

header largo dream

28 март 2022 година

Сдружение "Ларго" проведе консултативни срещи с младежи по проект “Имам една мечта” в Дупница и Радомир. По време на тези срещи младежите имаха възможност свободно да изказват мнение и да обсъждат важни теми свързани с проблемите на ромската общност.
Учениците и студентите, участвали в дискусиите, обърнаха специално внимание на важната роля на жените в семейството, училището, университета и работния процес.Те споделиха своя опит и разказаха лични истории и преживявания, като акцентираха на междуличностните взаимоотношения, нуждата да споделят и огромното си желание да участват в различни обучения.
Проектът ще приложи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки, чрез директно застъпничество. Участниците ще преминат, през серия от обучения за личностни умения, които ще имат възможност да приложат и на практика.

 

 

diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-
diskusii-

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 1 за месеца - 1560 общо - 27400

Currently are 4 guests and no members online