ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Покана за обучения на ромски жени за личностно развитие и директно застъпничество, а именно - стартиращи обучения за личностно развитие

header largo dream

20 февруари 2023 година

 

have a dream melanholia

     Eкипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил Ви кани да присъствате като официални гости на събития по проект „Имам една мечта" в изпълнение на Дейност 7 - Обучения на ромски жени за личностно развитие и директно застъпничество, а именно - стартиращи обучения за личностно развитие, които ще се състоят в периода 24 февруари-30 юни 2023, в градовете Кюстендил, Благоевград, Ботевград, Дупница, Ракитово. Целта на обученията е изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании.


     Обучители са Ирина Недева, Ширин Ходжева и Меглена Йорданова – част от екипа на Сдружение ЛАРГО.
    

     Първото предвидено обучение е в гр. Ракитово в периода 24-25 февруари 2023, моля да се запознаете с програмата по- долу. Следващите обучения са на 3 и 4 март 2023 в гр. Благоевград и 4-5 март 2023 в гр. Дупница /моля да се свържете с нас за повече подробности/.

Вижте поканата за събитията:

 

333086798 715996130067548 2861945147285832783 n

Вижте повече в нашия фейсбук...

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 34 за месеца - 370 общо - 19318

Currently are 2 guests and no members online