ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Стартира изграждането на мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, Благоевград, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир по проект „Имам една мечта"

header largo dream

13 февруари 2023 година

 

have a dream melanholia

    

     Екипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил има удоволствието да Ви информира, че стартира изграждането на мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, Благоевград, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир по проект „Имам една мечта" в изпълнение на Дейност № 6: „Изграждане на мрежа от женски ромски клубове“.

     Целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании.

     Предвидени са поредица от обучения на различни теми, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост.

 

Повече за проекта:

 

333083614 3423388264612573 8556263844142613149 n

Вижте повече в нашия фейсбук...

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 30 за месеца - 366 общо - 19314

Currently are 7 guests and no members online