ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

ПРОЕКТ „ОПОЗНАЙТЕ НИ“

header largo dream

21 март 2024 година

 

"Опознайте ни" е проект, който ще спомогне за повишаване на знанията за националните малцинства и коренното население на Норвегия, и който се инициира и администрира от Сдружение КУН – Център за многообразие и равнопоставеност, Осло, Норвегия.

Целта на проекта "Опознайте ни" е да се повишат експертните знания за националните малцинства и коренното население на Норвегия. Предисторията на проекта е осъзнаването на факта, че норвежкото население не разполага с достатъчно знания за групата „квен“/норвежките финландци, евреите, горските финландци, ромите и ромите/татарите. Липсват и познания за шестте групи саами, които имат дълга история в Норвегия: Скалт саами, северни саами, луле саами, пите саами, уме саами и южни саами. Това беше ясно подчертано в доклада на Норвежкия институт за правата на човека от 2022 г. Чрез сайта по проекта, който съдържа подкасти, филми, снимки и хронология на важни исторически събития, споменати в подкастите, ще се запознаете с историята на различните групи.

В клиповете по- долу норвежките участници от ромски произход разказват за това какво е най-добре за тях с техния произход, но също така и какво според тях норвежкото население трябва да знае за групата и какво е важно за тях за бъдещето.

В рамките на проекта тежкият период на норвежкия преход в Норвегия от средата на XIX в. до следвоенния период ясно се очертава като обща историческа рамка, която има последици за всички групи. Норвежкият език е заличен, семействата са разделени едно от друго, лишени са от земя, която са притежавали в продължение на векове, и е допринесъл за преследване и смърт. 

В същото време има и сходства, що се отнася до значението на музиката, занаятите и не на последно място - значението на общността и силата на единството. Не на последно място става ясно колко е важно да се познава историята, за да се разбере настоящето.

Проектът е финансиран от Bufdir.

Видеоинтервю – Сомнакай, ром от Норвегия

Видеоинтервю – Палермо, ром от Норвегия

Видеоинтервю – Аморина Лунд, ромка от Норвегия

 

kjennoss no orig orig

 

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 5 guests and no members online