ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Заключителна пресконференция на сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“

header largo dream

22 март 2024 година

 

На 22 март 2024 г. в пресклуба на БТА в гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Имам една мечта“.

Проектът на Сдружение “Ларго” в партньорство с норвежката застъпническа организация Сдружение “KUN” бе с продължителност 30 месеца и се изпълни в шест града в страната (Кюстендил, Дупница, радомир, Ботевград и с. Ковачева, общ. Септемрви).

Основните дейности по проекта бяха насочени в прилагане на нови методи за овластяване на целевите групи - ромски жени и девойки, и защитата на правата на жените и малцинствата, чрез метода на директното застъпничество, който ги овластява и им позволява да се организират и да отстояват интересите си пред местни и централни власти.

По време на пресконференцията бяха представени основните резултати от дейностите по проекта, планове за продължението на проекта, както успешни истории и утвърдени модели от преки участници в проекта.

 

 Вижте пълен видеозапис на заключителната пресконференция на сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“.

final pk

Запис на пресконференцията можете да откриете и на сайта на Българска телеграфна агенция

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 2 guests and no members online