ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Сборник „Шарена меланхолия“ - НА ЮГ

header largo dream

15 декември 2022 година

 

maria krivonozova     През есента времето се разваляше, започваха дъждовете, ставаше много влажно и аз всеки път се разболявах. Помня как ме слагаха на леглото с повдигната възглавница и дишах през апаратчето, което приличаше на една прахосмукачка. Мама и татко се редуваха да ме гледат нощем, не спяха, защото се страхуваха да ме оставят сама. Виждах в очите им страха, че ще умра. По детски се чудех защо хубавото време си е отишло и пак съм болна с астма и пристъпи… Казвах на мама, че искам да стане нещо, да си отида от тоя свят, за да не ги тревожа повече. Мама ми казваше, че за да оздравея, трябва да сменя климата. Че през есента щъркелите, лястовичките, пойните птички отлитат на юг. Мислех си, че Наюг е някаква страна, в която всички са здрави и щастливи. Тогава осъзнах, че ако искам да съм здрава, ако искам да сбъдна мечтите си, трябва да си отида оттук, трябва и аз да замина на юг… Като си поставим някаква цел, ние къде съзнателна, къде подсъзнателно я преследваме, просто цялото ни същество ни движи натам.

     Когато се прибирах от детска градина, тръгвах да гоня щъркелите, за да ме заведат на юг в топлите страни. Ама те ми бягаха. И сега професията ми ме отведе да работя в Кабо Верде. Когато за първи път отидох там, се разплаках. Осъзнах, че мечтата ми се е сбъднала, че живея в страната Наюг. В Кабо Верде обичам да ходя сама в един ресторант. Много е зелено, приготвят едни блюда с пет вида храна, които да ме убиеш, не мога да кажа как се казват. Седя си там сама и гледам зеленото. Просто дишам. Щъркели няма, ама има други птици…

 

Ренета Кривонозова е родена на 26 ноември 1994 г. в Пазарджик.

Завършила е приложна лингвистика – английски и испански.

.

 

Вижте видеото "Шарена меланхолия" - НА ЮГ...


 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 55 за месеца - 1020 общо - 31725

Currently are 2 guests and no members online