ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Радио Благоевград - Подкрепа за жените от ромски произход

header largo dream

публикувано на сайта на БНР на 18.01.23 в 10:00

 

     image.png

     Подкрепа за жените от ромски произход. Това е целта на социалната кампания  „Имам една мечта”. Тя се реализира от Сдружение „ЛАРГО“ – Кюстендил, което активно работи в помощ на ромските общности.  Новата социална инициатива на сдружението е насочена към ромски жени и девойки чрез директно застъпничество. Срещи вече се провеждат в Дупница, Благоевград, Кюстендил, Радомир  и Ракитово.

     “Искаме да покажем, че и в България чрез модела на директното застъпничество можем да овластим тези ромски жени и момичета, които могат да се борят за мечтите си, да се борят за по-добро образование, по-добра социална среда, по-чисти квартали, за достъп до тези блага, които смятат, че им помагат да се реализират като жени и хора“, обясни за Радио Благоевград д-р Венелин Стойчев. Той акцентира, че вече се създава мрежа от местни центрове и клубове, където се провеждат обучителни срещи с жените от ромските общности.

За работата с уязвимите групи и кампанията „Имам една мечта“ е разговорът с д-р Венелин Стойчев, Сдружение „ЛАРГО“.

r blgr 2023 01 18

БНР подкасти:

r-blgr-2023-01-18.jpg

 

 

 

 

Неразказани истории

Ваня Кастрева: Важното е да дариш - любов и подкрепа

 Неразказани истории

Рожденият ден на Анастасия заедно с нейната учителка Таня Величкова

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 32 за месеца - 326 общо - 7624

В момента има 6 гости и няма потребители онлайн