ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Образованието - възможности или пропуснати шансове

header largo dream

 3 август  2023 година

Ти, ако вярваш в себе си, можеш абсолютно всичко! “ – Фонда, с. Ковачево

 

„Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог…Много ми харесва да уча за болката…. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко…“ - Запринка, с. Ковачево

Сдружение  „Ларго“ стратира „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Някои хора смятат, че мечтите започват тогава, когато събереш смелост да ги изречеш на глас. Едни имат големи и трудни за постигане желания, други – сякаш по-лесно осъществими. А всъщност мечтите са онова, което ни напомня какво ни прави щастливи.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството.

Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.  

Изключването от образованието пречи на ромите да участват с активен глас в обществения живот. Това ограничава възможностите на всеки отделен представител на общността да се бори с проблемите и неблагоприятните стереотипи, от които страда.

Сдужение „Ларго“ създаде ромски женски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево, чрез които да се изгради мрежа от застъпници за обществено значими каузи и най-вече за повишаване мотивацията и личностоно развитие на момичетата и жените в малките населени места.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 15 за месеца - 1865 общо - 30107

Currently are 7 guests and no members online