ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Ранни бракове

header largo dream

 5 август  2023 година

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години. Преди една година се ожених, поради някакви традиции. Моите родители не са лоши, но моите родители тези традиции ги владееха. Те живеят още в традициите си. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам….Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи.“ -  Васи, с. Врачеш

 

Сдружение  „Ларго“ стратира. „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и

обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години, както и за родители и сродници, които са посредници или улесняват това, като наказанията са  от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоби.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения.

Сдужение „Ларго“ създаде ромски женски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево, чрез които да се изгради мрежа от застъпници за обществено значими каузи и най-вече за повишаване мотивацията и личностоно развитие на момичетата и жените в малките населени места.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 33 за месеца - 369 общо - 19317

Currently are 6 guests and no members online