ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Мечтата на ромската жена

header largo dream

 10 август  2023 година

”Защото има един изграден модел който казва, че трябва да се родиш, да пораснеш, да се ожениш, да създадеш деца, да имаш дом. И всичко приключва това е. И трябва да си го преследваме.“ – Вероника, гр. Кюстендил

 

Сдружение  „Ларго“ стратира. „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и

обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

Една от основните цели на вече изградените женските ромски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево е да се дискутират проблемите на различните общности и да се търсят начини за решаването им, както и да се повиши мотивацията и самоувереността, личностното развитие и желанието за реализиране на мечтите.

Мечтата на ромската жена

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 34 за месеца - 370 общо - 19318

Currently are 3 guests and no members online