ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Основната дейност на Женските Клубове, създадени във връзка с изпълнение на Проект „Имам една мечта отразява традицията на ромската общност, ценостите на ромското семейство, обичаите и религиозните особености

header largo dream

01 март 2024 година

 

Традицията представлява онези съвкупност от онези ценности, умения и практики, които отразяват същностните характеристики на всяко общество и които то съхранява във времето, предавайки ги от поколение на поколение.

Традицията включва обичаите, езикацеремониите и вярванията,  които или са утвърдени в живота на съответното общество, или на тях се придава особена стойност в настоящето – морална, религиозна, или образователна.

Основната дейност на Женските Клубове, създадени във връзка с изпълнение на Проект „Имам една мечта отразява традицията на ромската общност, ценостите на ромското семейство, обичаите и религиозните особености  характерни за различните региони, в които се намират.

По време на клубни срещи, дамите от градовете: Дупница, Кюстендил, Радомир, Ботевград, Ракитово и с. Ковачево представяха различни занимания, с които са се ангажирали и начина, по който са прекарвали времето си заедно.

Различните интереси и занимания на дамите от клубовете са начин за сплотяване на общността, изграждане на умения за работа в екип и предаване на знания от поколение на поколение, както и пречупване на предрасъдъците и стереотипите на по-възрастните към по-младите и обратно.

Някои от клубните сбирки се превърнаха в средство за изграждане на кулинарни умения, творчески занимания, а също и изграждане на социални умения.

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

 

tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-
tradicii-2024-03-01-

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Център за култура „Романо Кер“, Осло, Норвегия

header largo dream

01 март 2024 година

 

Център за култура „Романо Кер“ /в превод от ромски език „ромска къща“/ е ромски културен и ресурсен център, създаден през януари 2018 г., намиращ се в църквата на Стария град в Осло. На 8 април 2015 г. тогавашният министър-председател Ерна Солберг моли за прошка от името на норвежкото правителство за расистките политики на изключване, насочени към норвежките роми през десетилетието преди и след Втората световна война. „Романо Кер“ е създаден като част от репарационното обезщетение на норвежката държава за националното ромско малцинство. Центърът за култура е основан в сътрудничество с норвежката Градската църковна мисия, като се помещава в нейна сграда. Градската църковна мисия помага на норвежките роми при срещите им с норвежките институции, провеждането на курсове и предавания за училищата, които искат да научат повече за малцинствената група на норвежките роми, управлението на места за отдих за деца и младежи и разпространяването на ромската култура чрез използването на публични помещения.

Дейностите на Център за култура „Романо Кер

Център за култура „Романо Кер“ се състои от културен център, медиаторска служба и отдел за дейности за свободното време на деца и младежи. Освен това управлява медийната платформа „Nevimos Norvego“, която е създала канал "Романтика", който подготвя новини и съобщения на ромски и норвежки език по въпроси, свързани с ромското норвежкото малцинство в сътрудничество с  Градската църковна мисия и Бизнес меморандума в Лондон. На 15 ноември 2021 г. каналът стартира ново токшоу, което се излъчва на живо от Романо Кер. Предаването се нарича "Романо!".

Културен център

В културния център се организират дни на културата, филмови прожекции и вечери на приказките, с цел да бъде демонстрирана богатата и разнообразна ромска култура на аудиторията от малцинствата и мнозинството. Организират се също така семейни дни, партита и тържество по случай Международния ден на ромите 8 април.

Медиаторска служба

Тя се състои от съветници и медиатори от ромски произход, както и от неромски норвежки граждани. Всички съветници имат опит в работата с норвежки роми, и предлагат индивидуални консултации на норвежките роми, както и консултации и повишаване на компетентността на обществените служби. Службата също така работи за преодоляване на предразсъдъците срещу норвежките роми и застъпничество за насърчаване на правата на ромите като национално малцинство в Норвегия. Освен това в работата й е застъпено и училищни лекции, основани на диалога.

Дейности през свободното време – клуб "Kelasame" (да поиграем)

В клуба се провеждат дейности през свободното време на деца и младежи, като веднъж седмично е предвидена помощ за домашните работи в сътрудничество с норвежко училище. Към клуба има отбор по футбол за момчета в сътрудничество с футболен клуб "Стърлинг", както и група за момичета, която поддържа различни дейности.

Nevimos Norvego

 „Nevimos Norvego“ е медийна платформа, в която се създава съдържание на основата на действителни истории на ромите в Норвегия и Европа.

История на съвременните норвежки роми

Освен семействата, които са свързани с Норвегия от средата на XIX век, в страната има още няколко групи роми. Най-големите групи са пътуващи роми от Румъния, бежанци от бивша Югославия и бежанци или техни потомци от Словакия.

Пътуващи роми от Румъния

Понастоящем в Норвегия има няколко хиляди така наречени пътуващи роми. Това означава, че през една част от годината те пребивават в Норвегия, а през останалата част - в родните си страни. По-голямата част от тях са от Румъния, но някои са и от други страни на Балканите и в Източна Европа. Пътуващите роми започват да пристигат в Норвегия, след като Румъния става член на ЕС през 2007 г. В Румъния ромите се сблъскват със силна дискриминация и маргинализация. Основната причина, поради която толкова много от тях напускат страната в търсене на по-добър живот, е безработицата и огромната бедност. Повечето от тях оставят семействата си в родната си страна, които издържат с доходите, които получават в Норвегия. Много от тях спестяват пари, за да построят или ремонтират своя дом или за медицински проблеми.

Пътуващите роми често са били обект на негативно отношение в медиите и обществените дебати. В много общини пътуващите роми са били преследвани и често са били лишавани от вещите си по време на операции по почистване. Повечето пътуващи роми в Норвегия изкарват прехраната си предимно с просия, събиране на бутилки, улични продажби, улична музика или краткосрочни работни ангажименти.

Роми от бивша Югославия

Войните в бивша Югославия, особено в Босна (1992-95 г.), принуждават много хора да бягат оттам. Някои от бежанците, които пристигат в Норвегия през тези години, принадлежат към ромското малцинство. Повечето от тях говорят на диалектите арли или гурбети. Няма много информация за тази група, тъй като много малко от тях се афишират открито като роми в Норвегия. Те просто се наричат босненци, сърби или албанци. По време на югославските войни ромите са подложени на жестоко потисничество. Често са били обвинявани, че са шпиони или че по друг начин са в съюз с врага.

Роми от Словакия

През последните 20 години много роми със словашки произход са встъпили в брак с представители на норвежкото национално ромско малцинство. Повечето от тях са избягали от Чехословакия в Швеция, предимно Сконе, от края на 60-те години на миналия век. Тази група също принадлежи към влашката ромска група, което означава, че те също имат историческа връзка със земите, които в наши дни са известни като Румъния. Въпреки че ромите от Словакия също говорят ромски език като майчин, те говорят малко по-различен диалект от този, практикуван от семействата с дългогодишни връзки с Норвегия.

 

Romano kher-1-1000x
a-Romano kher-6772-L-800x
hjertegaver-banner-2023-1000x
 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

В периода от 12 до 20 февруари в гр. Дупница, квартал „Каваклия“ се проведе петото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“ част от проект „Имам една мечта“

header largo dream

20 февруари 2024 година

 

     В периода от 12 до 20 февруари в гр. Дупница, квартал „Каваклия“ се проведе петото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“ част от проект „Имам една мечта“ на Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил.

     Участничките от Женския Клуб в гр. Дупница откриха изложбата и разказа за идеята на инициативата, и  целтта на проекта.
     Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност /Кюстендил, Ракитово, Радомир, с. Ковачево, Ботевград, Дупница/. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна- медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор, фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

     Изложбата беше организирана от ръководителите на женските клубове и в градове: Кюстендил, Радомир, Ракитово и Ботевград.

     Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-
dupnica-2024-02-20-

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

В " Център за работа с деца и родители" - град Ракитово се осъществи четвъртото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“ част от проект „Имам една мечта“

header largo dream

30 януари 2024 година

 

     Днес, в " Център за работа с деца и родители" - град Ракитово се осъществи четвъртото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“ част от проект „Имам една мечта“ на Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил.
      Изложбата беше открита от Анче Кривонозора – координатор на Женския Клуб в гр. Ракитово.
      Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност /Кюстендил, Ракитово, Радомир, с. Ковачево, Ботевград, Дупница/. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна- медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор, фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.
      Изложбата може да бъде видяна в следните градове:
Дупница: 12-20.2.2024.
      Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-
-01-30-

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Днес 22.1.2024 г. в "Младежки дом" - град Радомир се осъществи третото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“

header largo dream

22 януари 2024 година

 Днес, в "Младежки дом" - град Радомир се осъществи третото представяне на Пътуващата изложба Photo Voice „Ромската жена е ...“ част от проект „Имам една мечта“ на Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил.
Изложбата беше открита от Снежина Василева – координатор на Клуб „Мечти на високи токчета“ в гр. Радомир.
Младежкия дом в града събра организатори, съмишленици, доброволци, представители на местни институции и училища в града.
Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност /Кюстендил, Ракитово, Радомир, с. Ковачево, Ботевград, Дупница/. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна- медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор, фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.
Изложбата може да бъде видяна в следните градове:
Радомир: 17 - 23.01.2024, Младежки дом, ул. "Св. Св. Кирил и Методи";
Ракитово: 30.01- 6.2.2024, Център за работа с деца и родители, ул. "Вела Пеева" 48;
Дупница: 12-20.2.2024.
Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-
largo1-

Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Открита е втората изложба Photo Voice„Ромската жена е на женски застъпнически клуб БОТЕВГРАД

header largo dream

09 януари 2024 година

 

Днес в 11.00 ч. беше открита втората изложба Photo Voice„Ромската жена е на женски застъпнически клуб БОТЕВГРАД към Сдружение ЛАРГО. Изложбата беше открита от д-р Венелин Стойчев – експерт застъпничество към сдружението. В зала „Хетеротопии“, Община Ботевград, събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции и училища в града.
Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност /Кюстендил, Ракитово, Радомир, с. Ковачево, Ботевград, Дупница/. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна- медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор, фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.
Изложбата може да бъде видяна в следните градове:
Ботевград - 9-15.01.2024 , откриване 11,00 ч, зала „Хетеротопии“, Община Ботевград, площад "Освобождение" 13
Радомир - 18 - 26.01.2024, Младежки дом, ул. "Св. Св. Кирил и Методи"
Ракитово - 30.01- 6.2.2024, Център за работа с деца и родители, ул. "Вела Пеева" 48
Дупница - 12-20.2.2024
видео материалът е ползван от информационен сайт -botevgrad.com . Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-
largo2-

Изложбата е реализирана в рамките на застъпническа кампания на женски клубове по проект „Имам една мечта“.

izlojba 1024

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 57 за месеца - 1022 общо - 31727

Currently are 2 guests and no members online